Kim iki yüz kere "İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir." derse yitiğini bulur

Birinci soru,(8821) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsan bir şey kaybeder ve 200 kere İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. derse kaybettiği şey kendisine döner mi, dönmez mi?


Cevap 1: Allah'ın kitabında ve Peygamber'in (s.a.v.) sahih sünnetinde böyle bir şey yoktur. Bu, yitiğin bulunmasını sağlayacak normal sebeplerden de değildir. Bilakis bu, Kur'ân'ı indirildiği amacın dışında kullanmaktır. Burada sayıyla sınırlandırma da vardır. Sayıyla sınırlandırma nasla olacak bir iştir, akılla bilinmez. Bu şekilde kullanılması bid'at olur. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: