Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, imkan bulursa velisi ona bedel tutar

(Bölümün numarası 9; Page No. 260)  Ölünün yerine oruç tutmak ( 14541 ) Numaralı fetva: Soru : Annem vefat etti ve iki sene oruç borcu vardı. Oruç ayı doğuma denk gelmişti. Kaza etmeden vefat etti. Çünkü kadınlar o zamanda hatırladığım kadarıyla ev işlerine ek olarak tarla işleriyle de uğraşıyorlardı. Annem yaklaşık elli sene yaşadı. Onun yerine oruç tutayım mı, yoksa yemek vereyim mi? Eğer yemek verirsem nasıl vermem gerekir? Keçi kesip altmış eve dağıtayım mı? Yoksa yemek değerinde para mı vereyim? Bizleri yönlendirin. Allah (c.c.) sizleri hayırla mükafatlandırsın. Annemin zimmetini beri etmek istiyorum.


Cevap : En doğrusu onun yerine oruç tutmandır. Çünkü Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, velisi ona bedel tutar. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Veli akrabadır. Sen veya başka akrabası oruç tutamazsanız. Annenin bıraktığı maldan veya kendi malından her gün için bir fakiri doyurursun. Bunun miktarı da beldenin azığından yarım sa'dır. Eğer hepsini bir araya toplarsan ve tek bir fakire verirsen de olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: