Kişinin Kur'ân'ı Öpmesi

(Bölümün numarası 4; Page No. 152)  Kur'ân-ı Kerîmi öpmenin hükmü on ikinci soru, (4172) no'lu fetvadan: Soru 12: İnsanlar arasında daha önce hiç duymadığım ve görmediğim şeyleri gördüm ki o da, Kur'ân'ı öpme konusudur. Tıpkı bir kimsenin diğer bir kimseyi öpmesi gibi.


Cevap 12: Kişinin Kur'ân'ı öpmesi ile ilgili kaynak bilmiyoruz, (yoktur).Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: