Kişinin eşine, "Sen, Mekke Yahudiler'e nasıl haramsa, bana da öyle haramsın" demesi

(Bölümün numarası 20; Page No. 269) (221) Numaralı fetva: Soru: Bir adam, çocuklarının annesi olan eşine şöyle dedi: "Seni boşadım. Sen, Mekke Yahudiler'e nasıl haramsa, bana da öyle haramsın." Sonra eşine geri döndü. Ricat (ric'i yani dönüşlü boşamadan sonra yapılan, eşe geri dönüş) yapmak için şahitler tutup boşamadan hemen sonra eşine dönüşü gerçekleşmiş oldu. Bu kadın bu adama helal midir?


Cevap: "Seni boşadım." sözüne gelince; kişi bunu eşine söylediğinde bir talak (boşama) hakkı gitmiş, eşini boşamış olur. Eğer bu üç talak hakkından sonuncusu değilse, eşine geri dönüşü sahihtir. Bu dönüşte, eşin rızasına veya yeni bir nikah akdine ihtiyaç yoktur. Fakat bu boşama üç talak hakkının sonuncusuysa, o zaman yaptığı dönüş sahih değildir. Eşi başkasıyla evlenip, onunla cinsel ilişkiye girdikten sonra ondan boşanıp iddeti bitmeden, bu adama helal olmaz. Ayrıca bu evliliğin gerçek bir evlilik olması gerekir. Formalite kabul edilemez. "Sen, Mekke Yahudiler'e nasıl haramsa, bana da öyle haramsın." sözüne gelirsek; eğer eşini boşaması ile son talak hakkını kullanmışsa, bu işlemle eşi ona bir yabancı olmuştur, dolayısıyla bu söz, bir şey ifade etmez. Fakat, eğer bu söz son talak hakkı değilse, o zaman da zıhar (Bir kimsenin karısına "sen bana annem gibisin" diyerek, onu kendisine haram kılması) yapmış olur. Kendisine zıhar kefareti gerekir. O da, mü'min bir köle azat etmektir. Onu bulamazsa, iki ay art arda oruç tutar. Buna da gücü yetmezse, altmış fakiri doyurur. Her bir fakire memleketin gıdasından yarım sa' verilir. Ve bu kişinin, kefareti yerine getirmeden eşine yaklaşması caiz değildir. (Bölümün numarası 20; Page No. 270)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: