Kişinin, "Allah'a tevekkül ettim, sonra da sana" demesi ve Abdülkaviyy diye lakap verilmesi

Birinci soru, (3571) no'lu fetvadan: Soru 1: Benin lakabım, "Abdülkaviyy" dir. İslam'a göre bunun hükmü nedir? "Allah'a tevekkül ettim, sonra da sana" demek caiz midir? Kardeşim, sizden rica ediyorum.


Cevap 1: Kişinin, "Allah'a tevekkül ettim, sonra da sana" demesi caizdir. Zira Allah'a tevekkül, işi Ona havale etme ve Ona güvenmedir. O (c.c.), bu kainatta her şeyi yapandır. Allah'a (c.c.) tevekkülden sonra kula tevekkül, gücünün yettiği kadarıyla işi kula havale etmedir. Allah'ın dilemesi olduğu gibi kulun da dilemesi vardır. Kulun dilemesi, Allah Te'âlâ'ın dilemesine bağlıdır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.(28)Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.(29)Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. (Bölümün numarası 1; Page No. 378) Peygamber (s.a.v.) bunun aslına işaret etmiştir. Nesai, Kuteyle'den sahih olarak şöyle rivayet etmiştir: Bir yahudi Peygamber'e (s.a.v.) geldi ve: "Siz şirk koşuyorsunuz,"Allah ve sen dilersen" ve "Ka'be'ye yemin olsun ki" diyorsunuz" dedi. Peygamber (s.a.v.) onlara (sahabilere), yemin etmek istedikleri zaman: "Ka'be'nin Rabb'ine yemin olsun ki" ve "önce Allah dilerse, sonra sen dilersen" şeklinde söylemelerini emretti. Sahih olarak Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Allah ve falanca dilerse demeyin; fakat, "önce Allah dilerse, sonra falanca dilerse" deyin. "Abdülkaviyy" diye lakaplandırmak ve yine bu isimle isimlendirmek te bir mahzur yoktur. Çünkü "Kaviyy" Allah'ın (c.c.) isimlerindendir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: