Kişinin ölümüne sebep olan kişi mirastan mahrum kalır

(20580) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 561) Soru : Babamız trafik kazası geçirdi. Taksinin şoförü hasta idi. Bu sebeple arabayı oğlu sürdü ve onu babasının hastalığından dolayı dikkat etmesi için uyardı. Hastaneye giderken araba kaza yaptı, kardeşim ve şoföre bir şey olmazken babam vefat etti. Kaza raporunda hata oranın % 85 kardeşime verildi ve bu sebeple de Asır mahkemesi kardeşimin mirastan mahrum edilmesine hükmetti. Şimdi bize bu kardeşimizin varis olup olmayacağını ve üzerine kaffaret gerekiıp gerekmediğini sizden açıklamalı ve yazılı olarak fetva vermenizi istiyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap:Murisin ölümüne kim sebep oldu ise ister hata ile olsun ister kasti olsun mirastan mahrum kalır. Bu konuda Amr b. Şuayb Hz. Ömer'in sözünü şöyle nakletmiştir: Ömer (r.a.) şöyle dedi: Resûlüllah'ın (s.a.v.): "Kâtil için miras yoktur" sözünü duymamış olsaydım, seni mirasçı kılardım. Ravi dedi ki: Maktülün dayısını çağırdı ve deveyi ona verdi. Bu hadisi İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Mahkemenin kardeşinin mirastan mahrum olmasına hükmetmesi Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabe'nin bu konudaki hükmüne uygundur. Ayrıca kardeşinin kazada hatası vardır. Bundan dolayı da hata ile öldürme kefareti gerekir. Bu da: Mü'min bir köleyi azad eder, eğer buna imkanı yoksa altmış gün peş peşe oruç tutar. Bununla birlikte diğer kardeşler üzerine düşen kendi miras paylarından bu kardeşe verebilirler. Bu kardeşler bu sayede sevap işlemiş olurlar. Tabi kaza yapan kardeşin babasının ölümünde kastı yoksa… (Bölümün numarası 16; Page No. 562) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âşlsine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: