Kişi hediyeyi teslim aldığında, hediye onun mülkü olur

(17907) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 177) Soru : Bir şahıs, diğer bir şahsa bir baş koyun bağış yaptı. Koyun çoğalarak sürü haline geldi. Bağışı alan kişi bağış olan koyunun neslinden çoğalan sürüden sadaka veriyor ve kurban ediyor. Sonra öğrenmiş ki bunun ecir ve sevabı ilk bağışı yapan şahsa gidiyormuş, ikincisine sevap yokmuş. Bu doğru mu? Konuyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Zira koyunların sayısı arttı ve bugünkü sahibi, kendisine yıllar önce yapılan bağış artık kendi mülkü olduğundan ondan meydana gelen sürüden kah satıyor, kah kurban kesiyor. Bilgi verirseniz sevinirim. Allah sizi en güzel ecirle mükafatlandırsın.


Cevap : Bir kimse hediyeyi/bağışı teslim alınca o artık onun mülkü olur, üzerinde şeri esaslara göre dilediği gibi tasarrufta bulunabilir, kendi mülkü olduğundan, bundan bağış yaparsa, sevap kazanır. Binaen aleyh sürü, kendisine hediye verilen kişinin mülküdür. Ondan bağışta bulunur ya da kurban keserse, bundan dolayı sevap kazanır. İlk bağışı yapan kimse ise eğer bunu sevap ve ecir kazanma niyetiyle yapmışsa bağışının/hediyesinin ecrini kazanır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: