Kendisine istenmeyen birşey olduğunda evliyadan yardım isteyen kimse hakkında Allah'ın hükmü

Altıncı soru,( 7267 ) numaralı fetvadan: Soru 6: Kendisine istenmeyen bir şey olduğunda evliyadan yardım isteyen kimse hakkında Allah'ın hükmü nedir?


Cevap 6: Evliyanın ölümünden sonra veya gıyabında kim onlardan yardım isterse, o kimse büyük şirke düşen müşriktir. Allah tealanın şu sözü sebebiyle: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun.(106)Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: