Kendisine had yahut kısas uygulanan kimsenin cenaze namazını kılmak

Kendisine had yahut kısas uygulanan kimsenin cenaze namazını kılmak (7731) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kısas olarak öldürülen yahut kendisine zina haddi uygulanan kimse için cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Bu, onun için keffaret sayılır mı?


Cevap 3: Birinci olarak: Şirk hariç, büyük günah işlemiş olsa da zahiren müslüman olarak ölen kimse için, farz-ı kifaye olarak cenaze namazı kılınır. Kendisine recm cezası uygulanan yahut kısas olarak öldürülen kimsenin cenaze namazı kılınır.İkinci olarak: Alimlerin sahih olan görüşüne göre, had cezaları, onun için uygulanan günahlara keffarettirler. Zira Ubâde b. Sâmit'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) sahabesine şöyle buyurmuştur: Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayacağınıza söz vererek bana biat ediniz. Kim sözünde durursa Allah mükafatını verecektir. Sizden biriniz yukarıda sayılanlardan herhangi birini işler de cezasını dünyada çekerse o ceza işlediği suçun kefaretidir. Kim de bu suçlardan birini işler de suçu Allah gizlemişse, onun işi Allah’a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır. Ravi dedi ki: Biz bunun üzere Ona biat ettik. (Bölümün numarası 8; Page No. 415)  Onu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: