Kendi nefsinde bazı insanlara kıskançlık duyan kimsenin tedavisi

(11308) no'lu fetva: Soru: Bazı zaman kalbimde bir kasvet hissediyorum. Bazen de gizli şirk yahut bazı insanlara kıskançlık gibi bir hastalık hissediyorum. Bunun tedavisi nedir? Ben Resûlüllah'ın (s.a.v.) şu duasını çok okuyorum: Allahım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor, bilmediklerim için de istiğfar ediyorum. Kendilerini kıskandığım bu kimseler için dua ederek, onlara yönelik hatamdan dolayı keffaret diliyorum. Bu tehlikeli hastalıktan beni şifaya kavuşturacak başka bir tedavi var mı?.


Cevap: Allah Te'âlâ'yı çokça zikretmen, Kur'ân okuman, gücün nisbetinde nafile ibadet yapman, din ve iyilik ehli kimselerle oturup kalkman gerekir. Ayrıca Allah'a samimi olarak ibadet etmen, ibadetlerde riyadan kaçınman ve öyle bir şey meydana geldiği zaman Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu talep etmen gerekir. Kıskançlıktan uzaklaşmaya gelince, bu, bütün nimetlerin Allah'ın (c.c.) bağışıyla olduğuna ve onu kullarına taksim edenin O olduğuna inanmakla olur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ayrıca insan, kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemelidir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçekten mümin olmuş sayılmaz. Yine kendi nefsini, kıskançlık ve haset yerine faydalı söz ve salih amellerle meşgul etmelidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: