Kelime-i şehadet getiren, namaz kılan, zekat veren, oruç tutan, hacca giden ancak muska asan kişinin kurbanının hükmü

İkinci ve üçüncü soru, ( 181 ) numaralı fetvadan: Soru 2 Kelime-i şehadet getiren, namaz kılan, zekat veren, oruç tutan, hacca giden ancak, Kur'an ve başka şeylerden yapılmış muska asan kişinin kurbanı caiz midir?


Cevap 2 Muska Kur'an ve Allah'ın isim ve sıfatlarından ise, bunu asanın kurbanı helaldir. Kur'an ve Allah'ın isim ve sıfatlarından değilse, . . Ahmed b. Hanbel ve Ebu Davud , İbn-i Mesud (radiyallahu anh)'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Rasulullah (s.a.s.)'i şöyle derken duydum: "Şüphesiz, rukyelerde, temîmelerde (muskalarda), tivelelerde (muhabbet muskası) şirk vardır." Bunun şirk olduğu sabit olunca, bunu asanın kurbanı caiz olmaz. Zira, eğer bu muskanın fayda ve zarar verdiğine inanıyorsa bu kişi müşriktir. Bunu bir sebep olarak görüyor ve asıl fayda ve zarar verenin Allah olduğuna inanıyorsa, bu durumda yaptığı küçük şirk sayılır, kurbanından yememek, onu bu yaptığı işten alıkoymak ve nefret ettirmek için daha iyidir.Tags: