Kelime-i Şehadet getiren kişi Küfür ve şirk işleriden birisi işlediğinde ona zarar vermeyeceği iddiası

(13402) Numaralı fetva: Soru: Babam şöyle diyor: Bizler namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, De ki: O, Allah birdir. (Bölümün numarası 1; Page No. 338)  dışında ayet bilmiyoruz. Yani Kur'ân'dan İhlas ve Nas süreleri dışında başka ezberimiz yok. Namazlarımızı da bu iki süre ile kılıyoruz. Kelime-i Şehadet'i getirdiğimiz sürece küfrün ve şirkin bize zararı olmaz. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Bu İslam'dan sayılır mı? Bununla birlikte tağutlara uymakla ve onları sevmekle, İslam'ına halel getirmiş olmaz ve küfre düşmüş olmaz mı?


Cevap: Hz. Peygamber'den (s.a.v.) şu hadis sabit olmuştur: Bu insanlarla Allah’tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum Allah’tan başka ilah yoktur dediklerinde mallarını ve canlarını benden kurtarırlar ancak gizli durumlarının hesabı Allah’a kalmıştır. Allah'ın dışında başkalarının tehakümünü, Allah'ın hükmünden daha iyi görmek veya onunla aynı seviyede tutmak küfürdür. Yine onları, Allah'ın ortakları görerek, onlardan belaların defini ve hayırların celbini istemek de küfürdür ve kişiyi dinden çıkarır. Küfür ve şirk amelleri işlemeye devam ettiği sürece, söylediği Kelime-i Şehadet'in faydası olmaz. Kelime-i Tevhidin gereği, Allah dışında bütün ilahları inkar etmektir. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.v.) buyurduğu diğer bir hadis bunu açıklamıştır: “Kim “La ilahe illallah” derse ve Allah’tan başka tapılanları reddederse malı ve kanı haram olur. Onun hesabı Allah’a aittir.” Babana hakikatı anlatmalısın, umulur ki, Allah babana hidayet verir. (Bölümün numarası 1; Page No. 339) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: