Kelime-i şehadet getiren kafir

(19603) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 351) Soru: Ölüm yatağında, ölünceye kadar kelime-i tevhidi getiren kafirin hükmü nedir? Bu durumda onun müslüman olduğunda hükmedebilir miyiz?


Cevap: Kişi hayatta iken kelime-i tevhidi söylemedi ve hayatı boyunca her türlü şirk amelleri işlemiş olsa bile, eğer ölmeden önce, son anda kelime-i tevhidi getirdi ise bu kişi müslüman olduğuna hükmedilir. Bu sebeple de yıkama, cenaze namazı, defin ve onu dua etme ve rahmet dileme gibi bir müslümana yapılan bütün bu muameleler bu kişi için de yapılır. Buna Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği delildir. “Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Te'âlâ onun tövbesini kabul eder.” Ahmed, Tirmizî diğerler bunu rivayet etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Ebu Talip ile ilgili durumu da böyle idi. Sahih'de geçtiği gibi, efendimiz ölmeden önce ona Kelim-i şehadet getirmesini istedi ama o bundan kaçındı. Yine Sahih'te geçen diğer bit rivayete göre; Nebi (s.a.v) Yahudi bir çocuğu hastalığında ziyaret etti. Onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Resulullah (s.a.v) (hastanın yanından) çıkarken: “ Şu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Cenab-ı Hakk’a hamd-ü senalar olsun!”diyordu. (Bölümün numarası 1; Page No. 352) Bununla birlikte kim hayatta iken Kelime-i şehadetinin yanında bir de ölülere dua ederek ve onlardan yardım isteyerek Allah dışında başka şeylere ibadet ediyorlarsa ve onlara kurban kesiyorlarsa, kişilerin bu hali ile ölüm anında getirdiği Kelime-i şehadete itibar edilmez. Ancak daha önceki şirkli amellerinden tevbe ederse müslüman olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: