Kazada vücudu parçalanmış olan cenazenin yıkanması

(Bölümün numarası 8; Page No. 371)  Kazada vücudu parçalanmış olan cenazenin yıkanması (2177) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir adam bir arabada kaza geçirdi ve vefat etti. Bu adamın ölümü gerçekten de çok elem verici idi. Kemiklerinin çoğu kana bulanmış vaziyette idi. Onu yıkamamız caiz mi, yoksa değil mi?


Cevap 1: Onun yıkanması mümkün olmazsa, teyemmüm ettirilir. Zira Allah Te'âlâ genel olarak şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Çünkü Allah, su bulunmadığı, yahut kullanmaktan aciz olduğu, yahut kullanmakla zarar gördüğü durumda, büyük ve küçük hadesten dolayı temizlik için teyemmümü emretmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: