Katır, eşek, yırtıcı hayvanlar ve pençeli kuşların artığı

(Bölümün numarası 5; Page No. 416) On üçüncü soru, (8052) no'lu fetvadan: Soru 13: Katır, eşek, yırtıcı hayvanlar ve pençeli kuşların artığı hakkında tercih edilen hüküm nedir?.


Cevap 13: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Tercih edilen görüşe göre, katır, ehli eşek ve kurt, panter ve aslan gibi yırtıcı hayvanlar ve doğan ve delice gibi pençeli kuşların artığı temizdir. Bu, Ebu Muhammed b. Kudame'nin (Allah ona rahmet etsin) "el Muğni" kitabında sahih kabul ettiği görüştür ve bu, şeri delillere de muvafıktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: