Kasas sûresinin 24. ayetinin tefsiri. ayetinin tefsiri

(8556) no'lu fetva: (Bölümün numarası 4; Page No. 273)  Soru:Şu ayetin yorumunu öğrenmek istiyorum: Rabbim! Doğrusu bana indirceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Bu ayetin manası şudur: Musa (a.s.); koyunlarını suvaran iki hanıma yardım ettiğinde, onlar da âilelerinin yanına gitmesinin ardından bir gölgeye çekilerek ihtiyaç içerisinde olduğu halde bu ihtiyacını gidermesi için Rabbine şu sözler ile dua eder: Rabbim! Doğrusu bana indirceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, Yani: Yiyecek ve diğer ihtiyacımı giderecek şekilde beni rızıklandır. Bunun üzerine Allah, onun işini kolaylaştırır ve o iki hanımdan birisi gelerek der ki: Bizim için çekmiş olduğun suyun ücretini vermek için babam seni çağırıyor . Kıssa bu şekilde devam ediyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: