Karım anne babamı istemiyor

(12193) no'lu fetva: Soru: Benim kendisinden dört çocuğum olan eşim, anne ve babamın bizim eve gelmesini istemiyor. Bundan dolayı anne ve babam bize geldiklerinde onları ben ağırlıyorum. Onlara dışarıdan yemek istiyor, kahvelerini kendi ellerimle yapıyor ve yataklarını kendim düzeltiyorum. Bununla birlikte bu durumu onlara hissettirmemeye çalıyorum. Bana sorduklarında onlara eşimle küs olduğumu söylüyorum. Öncelikle Allah'tan sonra sizden beni bu konuda yönlendirmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten da ben ebeveynim ile eşim ve çocuklarım arasında ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarım da ben ile anneleri arasında ne yapacakları konusunda çaresiz kaldılar. Bu konuda eşime dayatma yapmak istemiyorum. Sadece sizden gelecek fetva ile onu yönlendirmek istiyorum. Onu kardeşlerinden birinin yanına okutmaları için göndereceğim. Çünkü o okuma yazma bilmiyor. (Bölümün numarası 19; Page No. 267)  Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun.


Cevap: Öncelikle, karı kocanın Allah'tan korkması ve birbirlerine olan vazifelerini yerine getirmesi gerekir. Yine her ikisinin birbirlerine iyi muamele yapması ve birbirlerinin ailesine ikramda bulunması gerekir. Ancak bu sayede karı koca arasında hüsnü adap gerçekleşmiş olur ve aile bir araya gelmiş olur. Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Allah Te'âlâ buyurmuştur Onlarla iyi geçinin. Başka bir ayette ise; Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Ayette geçen 'kanitât' sözcüğünü için İbn Abbas ve diğerleri, eşlerine infak edenler şeklinde açıklamıştır. İbn-i Abbas ve diğeri Ayetin başında geçen: Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. İbn Kesir (Allah ona rahmet etsin) İbn Abbas'tan (r.a) naklettiği rivayet göre kendisi şöyle demiştir: Yani kadınların emirleridir. Kadın Allah itaat olduğu sürece emirine yani kocasına itaat etmesi gerekir. Dolayısı ile kadının kocasının malını korumak için, ailesine iyilikte bulunma konusunda eşine itaat etmesi gerekir. (Bölümün numarası 19; Page No. 268)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: