Kafirlerin cehennemde ebedi kalmaları

(18218) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Yüce Allah Hud suresinde cehennem ehli hakkında şöyle buyurmaktadır: Rabbinin dilediği hariç, (onlar) gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır. Bu ayetten hemen sonra cennet ehlini zikrederek şöyle buyurmaktadır: Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur. (Bölümün numarası 2; Page No. 498) Her iki grup hakkındaki Allah’ın iradesini bize açıklamanızı ümit ediyoruz.


Cevap 3 : Bu ayetteki irade istisnası mü'minlerin cennette ebedi kalmayacakları ya da kafirlerin cehennemde ebedi kalmayacakları anlamına gelmez. Buradaki istisna yüce Allah’ın iradesinin isbatı ve iradesinin her durumda sabit olduğunu ifade için ve bir durumdan diğer bir duruma göre değişmediğini ifade için gelmiştir. Bunun için kafirlerin durumundan hemen sonra şöyle buyurmuştur: Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır. Allah kafirlerin cehhenem’de, mü'minlerin ise cennet’te ebedi kalmalarını irade edince bu onun fiilindendir. Bunun için irade zikrinden sonra onların durumu hakkında şöyle buyurmuştur: (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur. O hiç kesilmeyen daimi ve ebedidir.Şöyle de denilmiştir: İstisna hüsrana uğrayanların durumu içindir. Bu da Allah’ın birliğine inanmış müminlerden isyan edenlerin çıkması içindir. Oraya ancak azgınlıkları yüzünden girdiler. Ancak kafirlerin azgınlığı bundan hariçtir. İrade onların çıkmaları için geldi. Müminler hakkındaki ayette ise, onların nimetlerinin hiç kesilmeyen türden olduğu yani ebedi olduğu ile ilgili Allah’ı hükmü kesindir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: