Kafirlerin Arap Yarımadası'na iş için getirilmesi

(Bölümün numarası 14; Page No. 391) (19071) no'lu fetva: Soru : Dammam şehrinde kardeşim adına bir iş yerim var. Hindu çalışanlarımız var. Bizler Arap yarım adasının tamamında değil de, sadece hicaz bölgesinde gayri müslimin olmaması gerektiğini zannediyorduk. Aynı şekilde bizler Hindistandaki büroya vizeleri gönderirken müslüman işçi olma şartını koşmadık. Talebimiz gelen işçinin işini iyi yapmasıydı.Yoğunluğumuzdan dolayı işçileri bizzat gidip alamadık. Vizelerin süresi de dolmak üzere, eğer kısa sürede kullanmazsak iptal olacak. İşçilerin getirilmesi ile ilgili vekalet verdiğimiz büroyla iki sene anlaşma yaptıktan sonra, muhtelif mesleklere mensup 17 işçiden 15'i hindu, birinin hristiyan, birinin de müslüman olduğunu gördük. Müessesemiz şu an devamlı iş anlaşmaları (inşaat) yapmaya başlamıştır. Şunu da ifade etmem gerekir ki, müslümanlara yaptıkları zulümleri bildiğimiz için hinduları çalıştırmak istemiyoruz. Ancak üç aylık bir süre geçti ve iş anlaşmalarını fesih edecek bir kusur da işlemediler. İş yeri sahibi kardeşim ve işçilerin resmi kefili bunların işlerin başında olmasından üzüntü duymaktalar. Kendisine anlatılan koşullara rağmen, onları sınır dışı etmek veya kefaletlerini nakletmek konusunda ısrarcıdır. Bu durumda terettüp edecekler aşağıdadır. (Bölümün numarası 14; Page No. 392) 1 - Anlaşılan süre dolmadan sözleşmelerini fesh etmek. Geriye kalan bir sene de fesh edilecek ve bunun sonucunda onlara zarar verilecek, sözler tutulmayacak ve işe gelmelerine denk olacak masraflara katlanılacaktır. 2 - İş yeri devam eden, söz verdiği bir çok projesini gerçekleştiremeyecektir. 3 - Çalışanları göndermek veya kefaletlerini nakletmek için bilet vb. masraflarla müessesenin altından kalkamayacağı maddi bir yük altında kalması. bundan sonra yeni işçi alımılarındaki masraf ve giderlerde iş yerini sıkıntıya sokacaktır.Ben ortağımla beraber müteahhitlik şirketi kurup, kardeşimin şirketindeki işleri yüklenmeyi ve yeni şirketin adına işçiler almayı düşünüyorum. Böylece sorunu çözmek istiyorum. Bunun neticesinde şunları yapmayı planlıyorum. 1 - Yeni işçi vizeleri ile şer'an tespit ettiğimiz müslüman işçiler almak. 2 - Hindistan'a işçilerle anlaşma yapmak için bizzat gideceğiz ya da güvendiğimiz birini vekil kılacağız. (Bölümün numarası 14; Page No. 393) 3 - Müslüman işçileri getirdikten sonra, mevcut işçileri süreleri dolduktan sonra sınır dışı edeceğiz. Ancak bunlardan müslüman olanları çalıştırmaya devam edeceğiz. Kardeşim onları İslama davet etmektedir. Bununla şunları amaçlamaktayız;1 -Ahde vefanın gereği olarak sözleşmeleri yerine getirmiş olacağız.2 -Müessesenin mal varlığını korumak ve söz verdiğimiz işleri de tamamlamak.Bilgimize göre bunu uygun görmekteyiz. Bu meselenin şer'i hükmünü sizlerden istirham ediyoruz. Allah sevabınızı artırsın.


Cevap : Durum zikredildiği gibi ise, sizler Arap yarımadasına gayri müslim işçiler getirilmesinin caiz olmadığı hususunda bilgisiz bir durumdaysanız, daha sonra bunu anlayınca iltizam edersiniz. İş sözleşmeleri bittikten sonra, kafir işçilerden kurtulmak için son yaptığınız icraat, size vacip olan şeydir. Salih niyetiniz için inşallah ecir alacaksınız. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.)', âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: