Kafirleri sevmenin ve onlarla beraber olmanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 67)  Kafirleri sevmenin ve onlarla beraber olmanın hükmü (10523) no'lu fetva: Soru: Yapılan işin tabiatı, müslüman ve müslüman olmayanlarla beraber olmayı gerektiriyor. Zaman zaman aynı odada müslümanlarla beraber kafirlerin de bulunduğunu görüyoruz. Bu, onlarla beraber yemeyi, içmeyi ve beraber olmayı gerektiriyor. Onların bazısından, bunun, normal bir durum olduğunu ve buna değer verilmemesi gerektiğini hissediyoruz. Bazılarının amacının da, iyi ilişkiler ve güzel ahlakla, gayr-i müslimlerin İslam'a çekilmesi olduğunu anlıyoruz. Bu konudaki hükmü öğrenebilmemiz için, bunun, Şeyh Abdülaziz b. Abdullah b. Baz'a arzedilmesini rica ediyorum. Allah, İslam'a ve müslümanlara hizmet için herkesi muvaffak kılsın.


Cevap: Fitneye sebep olacak şekilde kafirleri sevmek ve onlarla beraber olmak caiz değildir. Onlara sevgi beslemeksizin fitneden emin olunursa, İslam'a ısındırmak ümidiyle onlarla yemekte, onlarla beraber olmakta ve onlara iyilik etmekte bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: