Kafirleri seven akrabaları ziyaret etmenin hükmü nedir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 95)  Kafirleri seven akrabaları ziyaret etmenin hükmü nedir? Birinci soru (6541) no'lu fetvadan: Soru 1: Kafirlere muhabbet besleyen akrabaları ziyaret etmek caiz midir?


Cevap 1: Şayet ziyaret edilen kimseye nasihat edilir, kafirleri sevmekten vazgeçmesi için yol gösterilir, müminleri dost edinmenin ve kafirleri düşman bilmenin ne anlama geldiği izah edilirse ve bu anlamda neleri yapmaları ve nelerden sakınmaları gerektiğini bilip, dinlerine bağlı kalmaları ve yaptıkları kötülükleri terk etmeleri arzu edilirse, bu kimselerin ziyaret edilmesi caizdir. Bilakis; bu kimseleri, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gayesiyle ziyaret etmek vacip olur. Şayet bu ziyarette söz konusu kimseler akraba iseler bu daha çok gereklidir. Çünkü bu ziyaretten maksat, sılâ-i rahim ve dini tebliğ etmektir. Eğer ki, dile getirdiğimiz bu şeyleri yapmayacaksa, akrabalarını ziyaret etmesi caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: