Kafirin, müslüman bir devletin vatandaşlığına geçmesinin hükmü

Kafirin, müslüman bir devletin vatandaşlığına geçemesinin hükmü. Birinci soru (6495) no'lu fetvadan: Soru 1: Kafirin, müslüman bir devletin vatandaşlığına geçmesinin hükmü nedir?


Cevap 1: Fitnesinden emin olunur ve hayır ümid edilirse kafirin, müsülman bir devletin vatandaşlığına geçmesi caizdir. Ancak islam'a inanmadığı sürece, Arap yarımadasında ikametine müsade edilmez. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) müşriklerin Arap yarımadasından çıkarılmalarını emretmiştir. Başarı Allah'tandır! Salat-ü selam Efendimiz Hz Muhammed'in (s.a.v.), âlinin ve ashabının üzerine olsun.


Tags: