Kafire selam ile başlamak

Kafire selam ile başlamak. (11123) no'lu fetva: Soru: Resûsüllah (s.a.v.) Kafire selam ile başlamayı bize nehyetti. Bu nehiy onlara: "Esselamü alayküm ve rahmetüllah" sözyüle mi sınırlıdır? Yoksa, her türlü selam ile başlamayı kapsayan bir nehiy midir? Hıristiyan komşuma: "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" dışında bir sözle başlamam benim için caiz midir? Ona: " Hayırlı sabahlar, nasılsın ve ingilizce hayırlı günler (Good Morning) demem gibi. Allah bizden ve müslümanlardan sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Kafirle konuşmaya selam ile başlamak câiz değildir. Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edilen hadiste Resûlüllah ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: Yahudi ve hıristiyanlara selam ile başlamayınız. Onlardan biriyle bir yolda karşılaştığınız zaman onu yolun en dar yerine sıkıştırınız. Hadisi Müslim rivayet (Bölümün numarası 3; Page No. 435)  etmiştir. Enes'ten (r.a.) rivayet edilen hadiste de Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ehl-i kitap size selam verince: "ve aleyküm" deyin. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadisin işaret ettiği gibi "ve aleykum" demek suretiyle onlara cevap verilebilir. Gerekli olduğu zaman, kafire başlangıçta: "nasılsın, nasıl sabahladın, nasıl akşamladın" gibi sözler söylemekte bir mahzur yoktur. Ebu'l-Abbas Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (Allah ona rahmet etsin) gibi bir çok ilim adamı bu şekilde açıklamışlardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: