Kafir ve mürtedlerin (dinden çıkmış kimseler) selamını almak

(2958) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: (Bölümün numarası 24; Page No. 141)  Soru 3: Kafir veya mürted (dinden çıkmış kişi) bir müslümana selam verirse, müslümanın onun selamını alması caiz midir?


Cevap 3: Şayet yahudi veya hristiyan olan bir kimse, bir müslümana selam verirse, müslümanın ona: "vealeykum (senin de üzerine olsun)" demesi yeterlidir. Ehl-i Kitaptan olan kişinin güzel bir şekilde selam vermiş olması ya da olmaması durumu değiştirmez. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ehl-i kitap size selam verince: "ve aleyküm" deyin Resulullah (s.a.v.) bize bu gibi durumlarda nasıl selam alacağımızı öğretmiş ve bu selam alma şekli için bir istisna getirmemiştir. Mürtedlerin (dinden çıkmış kimseler) ve müşriklerin ise selamını almak caiz değildir. Çünkü verilen iznin kapsamına onlar girmezler. Ayrıca tüm kafirlere ilk olarak selam vermek de caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: