Kafir müslüman olduğu zaman, ismini değiştirmese de Harem'e girmesi caizdir

Kafir müslüman olduğu zaman, ismini değiştirmese de Harem'e girmesi caizdir (11014) no'lu fetva: Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Dış İşleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarından Sayın Genel Başkana gelen ve H. 21/-/1408 tarih ve 231 sayı ile Bilimsel Araştırma ve Fetva İdaresinden Komisyona havale edilen şeye muttali olmuştur ki, Sayın Müsteşar aşağıdakiler hakkında soru sormaktadır: "Suudi Arabistan'nın Bon Büyükelçiliğinden bir mektup aldım ki, İslam Dinini kabul eden kimseye, hac farizasını eda etmek üzere mukaddes mekanları ziyaret edebilmesi için, önceki ismini değiştirmesi zorunlu mudur, henüz ismini değiştirememişse, bundan mahrum bırakılır mı? Bu konuda Büyükelçiliğe cevap vermek üzere bana bilgi lutfetmenizi bekliyorum."


Fetva komisyonu konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevapladı: Onun müslümanlığı sabitse, önceki ismi üzere bulunması, şer'i olarak mukaddes mekanlara girmeye mani olmaz. (Bölümün numarası 11; Page No. 25) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: