Kafir çocuklarının akibeti

(Bölümün numarası 3; Page No. 500)  kafirlerin çocukları Sekizinci soru, (6542) no'lu fetvadan: Soru 8: Kıyamet gününde kafir çocuklarının akibeti nedir?


Cevap 8: Alimlerin görüşlerinden sahih olan: Allah Te'âlâ, kıyamet gününde onları imtihan edecektir. Kim itâ'at etmişse o cennet ehlindendir. Kim asi olmuşsa o cehennem ehlindendir. Burada Peygamber'in (s.a.v.): Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. hadisinin açıklaması, kafirlerin çocukları hakkında soru sorana cevap olarak verilebilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: