Kafir çocuğunu müslüman mezarlıklarına defnetmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 10)  Kafir çocuğunu müslüman mezarlıklarına defnetmek (5124) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Müslümanın, evlat edindiği çocuğu alıp, büluğa ermeden önce ölen kafir çocuğu müslüman mezarlıklarına defnetmesi caiz midir?


Cevap 3: İster bir müslüman onu çocuk edinmiş olsun ister olmasın, ister büluğa ermiş olsun ister olmasın, bir kafirin müslüman mezarlıklarına defnedilmesi caiz değildir. Fakat onun müslüman olduğuna delalet eden emareler varsa, müslüman mezarlıklarına defnedilir. Şu da bilinmelidir ki, İslam'da çocuk edinme haramdır. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Onları (evlat edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek çağırın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: