Kadınların namaz kılması için mescid yakınına kurulan çadırlar

(Bölümün numarası 7; Page No. 344)  Kadınların namaz kılması için mescid yakınına kurulan çadırlar (5315) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Çadır şeklinde inşa edilmiş bir mescid var. Bunun sebebi de erkeklere ait mescid içerisinde kadınların namaz kılacağı bir yer bulunmamasıdır. Fakat bu çadır bahsedilen mescidden biraz uzaktadır.Orası namazgah kabul edilebilir mi ve adetli bir kadının oraya girmesi caiz midir? Ayrıca bu durumda biz erkeklerin yanında namaz kılmış oluyoruz, bu namaz caiz midir?


Cevap 7: Kadınların mescidde namaz kılmaları ve cemaat olmaları vacip değildir. Fakat farz olsun nafile olsun kadınların namaz kılmak için mescide gitmeleri caizdir. Dolayısıyla tesettürlü olarak, süslenmeksizin ve koku sürünmeksizin olmak şartıyla mescidde erkeklerin arkasında kadınlar için çadır yapılması caizdir. Nitekim Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: Allah'ın kadın kullarının, Allah'ın mescitlerine gitmelerine mani olmayın. Bu, mescidde olduğu zaman mescid ve musalla olarak adlandırılır. Dolayısıyla adetli kadın ile cünüp olan kimsenin orada oturması haram olup, geçmekte herhangi bir sakınca yoktur. Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu hususta adetli kadın da cünüp gibidir. (Bölümün numarası 7; Page No. 345) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: