Kadınların miras alması konusundaki şüphelere cevap

(6290) Numaralı fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Allah düşmanlarının yoğunlaştıkları şüpheler var. Diyorlar ki: Din kadınlara zulmetmektedir. Oğul öldüğü zaman geriye babası, annesi, hanımı ve çocukları kalıyor. Geriye bıraktığı mirastan baba bir pay, hanımı yarısını almaktadır. Ki baba geçim masrafını karşılamıyor. Buna göre niçin kadın da baba gibi tam pay almıyor da yarısını almaktadır.?


Cevap 6: Senin zikrettiğin mirasın doğru taksimi şu şekildedir: Ölenin borcu varsa önce borcu ödenir. Sonra vasiyeti varsa vasiyeti yerine getirilir. Sonra kalan miras 24 paya ayrılır. Ölen kişinin hanımına vefat edenin çocukları olduğu için mirastan 1/8 verilir ki bu 3/24 pay eder. Babasına 1/6 verilir ki bu 4/24 pay eder. Annesine 1/6 verilir ki bu 4/24 pay eder. 24 paydan geriye kalan 13 pay ise çocuklarına verilir. Çocuklardan erkek olanlara iki, kız olanlara bir pay olacak şekilde paylaştırılır. Bu taksimde hanıma, anneye, babaya, çocuklara zulum (adaletsizlik) söz konusu değildir. Bilakis hikmet ve adaletin gereği budur. Bu konu hakkında nas (ayet ve hadisten deliller) ve ümmetin icması (ittifakı) vardır. Allah Te'âlâ buyurmuştur ki Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. ...dediğine Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: