Kadınların avret mahallerine bakmak ve bunun olumsuz etkileri

(4177) no'lu fetva: (Bölümün numarası 17; Page No. 18) Soru : Çok günahım var. Sebebi, kadınların avret mahallerine bakmaktır. Bunun haram olduğunu biliyorum. Bu günahı televizyon ekranlarında işledim. Evimizde 4 televizyon -4 şeytan- var. Bu bakışlar başka bir günaha, yastıkla evliliğe/ilişkiye götürüyor.


Cevap : Yapman gereken, tövbe istiğfar etmektir. Aziz ve celil olan Allah bütün günahları bağışlar. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır. De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Bölümün numarası 17; Page No. 19) Allah'ın hakkını ihlalden tövbe etmenin bazı şartları vardır. Bunlar günahı itiraf edip, pişmanlık duymak ve bir daha aynı günahı işlememeye azmetmektir. İnsanların haklarını ihlalden tövbenin ise bu üç şarta ilave olarak dördücü bir şartı daha vardır. O da hakkı, mümkünse hak sahibine iade etmektir. Ayrıca çokça Kur'ân okumalı ve ayetlerini tedebbür etmelisin. Hükümleriyle amel edip yüce Allah'a dua etmelisin. Gücün yettiğince fitnelerden ve günaha sebep olan tahriklerden uzak durmalısın. Seni günahlara düşmekten koruması, evlenmeyi nasip edip seni iffetli ve namuslu kılması ve ihtiyacını gidermesi için Allah'a sığınmalısın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: