Kadın diğer mallardan miras aldığı gibi diyete de mirasçi olur

(6979) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ölen kişinin babası (müvekkilim) doktor Muhammed Tarık Mahmud, şoförün sebep olduğu bir olaydan dolayı, 100000 Suud riyali diyetle cezalandırıldı. Sorum şudur: Ölenin dul eşinin bu paraya ortak sayılması caiz midir?


Cevap 2: Eğer ölenin eşi hür ve müslüman ise, nasıl ki diğer mallarına mirasçı oluyorsa diyete de mirasçı olur. Bütün bunlar ölenin borcu varsa, borçları ödendikten; eğer vasiyeti varsa vasiyet yerine getirildikten sonra yerine getirilir. (Bölümün numarası 16; Page No. 430) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: