Kadın biri kendi ve babasına, diğeri de eşi ve ebeveynlerine olmak üzere iki kurban vakfetmiştir. Yeni vefat eden oğlu içinde bir kurban vakfetmek ist

(18437) no'lu fetva: Soru : Merrât'ta yargının 9/11/1401 h. tarihindeki kararıyla bana verdiği 222 plan kodu olan evimi vakfettim. Her yıl (vakfın geliriyle) biri benim ve ebeveynim, diğeri de eşim ve ebeveynleri için olmak üzere kurban kesilmesi için bu vakfı yaptım. (Merrat mahkemesi 27/12/1411 h. 127 nolu karar) Oğlum da evi vakfettikten sonra vefat etti. Hiç bir mal ve arazi de bırakmadı. Üniversite öğrencisiydi. Bu evin gelirinden onun için de bir kurban kesilmesini istiyorum. Bunun hükmü nedir? Bana fetva vermenizi umut erdim. (Bölümün numarası 16; Page No. 106)


Cevap : Bu vakıfta diğer iki kurbana ek olarak, üçüncü bir kurban ekleyemezsin. Çünkü vakfedilen ev sadece iki kurban ve iyilik yapılmak üzere vakfedilmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: