Kadın adet sebebiyle tutamadığı oruçları kaza etmiyordu. Çünkü bunların kaza edilmesinin gerekmediğini sanıyordu. Bu şekilde de vefat etmiştir

( 18334 ) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 9; Page No. 265) Soru : Allah rahmet eylesin, cennetine koysun annem bu sene ramazan ayından önce vefat etti. Yaklaşık yüz yaşındaydı. Vefat etmeden önce, ramazan ayında adet sebebiyle tutmadığı günleri kaza etmediğini söylüyordu. Bunun sebebi de hükmü bilmemesiydi. Onun yerine oruç tutup sadaka vermemiz gerekir mi? Eğer gerekiyorsa aşağıdaki konularla ilgili bizleri aydınlatmanızı istirham ediyoruz: 1 - Tutamadığı günleri bilmiyoruz. Nasıl belirleyebiliriz? 2 - Onlara vereceğimiz bir para karşılığında veya bedelsiz bir şekilde şer'i varisi olmayan kişiler onun yerine oruç tutabilir mi? 3 -Oruç mu tutalım sadaka mı verelim? 4 -Sadaka gün gün mü çıkarılır yoksa bir kerede mi verilir? 5 -Sadakanın miktarı nedir? Etle beraber pirinç ve buğday verelim mi? 6 - Hak edenlere infak etmesi için sadakaları hayır ve iyilik cemiyetine verebilir miyiz? Evimize yakın bir yerde dışarıdan gelen kadın, erkek ve çocukların yaşadığı bir yer var. Aynı şekilde bize yakın kervansaray var. Ancak orada yaşayanların sadakaya ihtiyaç durumunu bilmiyoruz. Üzerimize düşeni bizlere açıklamanızı istirham ediyoruz. Allah (c.c.) sizleri hayırla mükafatlandırsın.


Cevap : Annenizin tutmadığı günleri araştırmanız gerekir. Ve annenizin tutmadığı günler için oruç tutarsınız. Bununla beraber gecikme sebebiyle her gün için beldenin azığından fakirlere 1.5 kg infak edersiniz. Çünkü Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Kim, üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, velisi onun yerine oruç tutsun. (Bölümün numarası 9; Page No. 266) Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Veli, akrabadır. Sahabeden bir grubun verdiği fetvaya göre, ramazandan kalan oruç borcunu başka ramazan gelene kadar özürsüz olarak geciktiren kişi, orucunu kaza etmekle beraber her gün için beldenin azığından fakire yarım sa' (bir buçuk kg.) kadar infakta bulunur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: