Kadının kocasını yıkaması

(Bölümün numarası 8; Page No. 367)  Kadının kocasını yıkaması (2273) no'lu fetva: Soru: Sorunun içeriği şöyle: Kocası öldüğü zaman kadının ona bakması helal olur mu, yoksa ona bakması haram mıdır? Onu yıkayacak kimse bulunmazsa onu yıkayabilir mi?


Cevap: Kocası öldüğü zaman kadının ona bakması ve alimlerin sahih olan görüşüne göre, ikisinin dışında onu yıkayacak kimse bulunsa bile, öldükten sonra her iki eşin diğerini yıkamasının hükmünde olduğu gibi, onu yıkaması caizdir. Zira Aişe (r.a.) şöyle demiştir: Eğer biz bu hususta geri kalmayıp önceden (cevazını) bilmiş olsaydık, Rasûlüllah'ı (s.a.v.) ancak zevceleri yıkardı. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Çünkü Ebu Bekir es- Sıddık (r.a.) kendisini, hanımı Esma binti Umeys'in yıkamasını vasiyet etmiş ve o da öyle yapmıştır. Çünkü Ebu Musa'yı da hanımı Ümmü Abdullah yıkamıştır. Yine alimlerin sahih olan görüşüne göre erkeğin, öldüğü zaman hanımını yıkaması caizdir. Zira İbn Münzir'in rivayet ettiğine göre, Ali b. Ebî Talib, vefat ettiği zaman Fatıma'yı (r.a.) yıkamıştır. Sahabeler (r.a.) arasında bu yaygınlık kazanmış olup, onu reddetmemişler ve bu icma haline gelmiştir. (Bölümün numarası 8; Page No. 368) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: