Kadının ihramlıyken yüzünü örtmesi

(3114) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir adam yanında eşi olduğu halde umre yaptı ve eşi yüzünden örtüsünü açarak ihrama girdi. Mescid-i Haram'a girdiğinde içerideki bir asker ondan yüzünü örtmesini istedi ve kadın da bunu yaptı. Bunun bir sakıncası var mıdır, umresini tekrar mı yapmalıdır? Allah ona merhamet etsin. Hocamızın ihramlı bir kadının yüzünü açması konusundaki görüşü nedir?


Cevap 3: Kadının yüzünü açması hac veya umrenin gerekliliklerindendir. Ancak yabancılarla karşılaşır ya da yabancıların olduğu bir toplulukta bulunur da, onların yüzünü görmelerinden çekinirse, başörtüsünü yüzüne sarkıtır ki onlardan biri yüzünü görmesin. Aişe (r.a) bu konuda şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 11; Page No. 190) Bizler Resûlüllah (s.a.v.) ile birlikte ihramda bulunuyor iken kafileler yanımızdan geçerlerdi. Bizim hizamıza geldiklerinde bizden herhangi bir kadın örtüsünü başından yüzünün üzerine sarkıtır, yanımızdan geçtikleri zaman onu açardık. Ebu Davud'un rivayetidir. Belki askerin o kadından Mescid-i Haram'a girerken yüzünü örtmesini istemesi, orada yabancı erkeklerin bulunmasından dolayıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: