Kadının ölmesi endişesiyle hamileliği engellemek

( 2392 ) no'lu fetvanın onbirinci sorusu: Soru 11 : Uzman bir Müslüman doktor, bir kadına hamile kalman helal değildir dedi. Çünkü hamile kalırsa doğum esnasında öleceğini söyledi. Kocasının başka eşi de yok. Bunlar gençliğin başındadırlar. Biri diğerinden müstağni değildir. Bu kadının hamileliği engelleyen ilaç içmesi caiz midir? Ya da eşi ilişki esnasında azil'mi (dışarıya boşalma) yapar?


11 : Birinci olarak: Azlin caiz olduğuna dair rivayetler gelmiştir. Cabir (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Biz Resulullah (s.a.v.) devrinde Kur'ân inerken azil yapıyorduk. Üzerinde ittifak edilmiştir Müslimde şunu rivayet etmiştir: Biz Resulullah (s.a.v.) devrinde azil yapıyorduk.Bu, Resulullah'ın kulağına vardı, fakat bizi ondan nehyetmedi. (Bölümün numarası 19; Page No. 309)  İkinci olarak: Hamileliği engelleyen ilaç içmek veya azil yapmak Allah'ın (c.c.) takdirini değiştirmez. Bunun delili Cabir'in (r.a.) rivayet ettiği hadistir: Bir adam,Benim bir cariyem var ki, hizmetçimiz ve su taşıyan devemiz hep odur. Ben onunla cinsi münasebette de bulunuyorum, ama gebe kalmasını istemiyorum; demiş. Bunun üzerine Resülullah (s.a.v.):İstersen ondan azil yap, çünkü ona mukadder olan başına gelecektir. Müslim Ve Ahmed Ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Said (r.a.) rivayet etmiştir: Resulullahla (s.a.v.) birlikte Beni Mustalik savaşma çıkmıştık. Araplardan bir gurup ka­dını esir aldık. Bir müddet sonra kadınları iyice arzulamaya başla­dık ve bekarlık da bizim için (artık) zorlaşmaya başlamıştı. Bizde (onların karşılığında elde edeceğimiz) kıymeti arzu edip azil yapma­yı tercih ettik. Sonra bunu Resulullaha (s.a.v.) sorduk. (Şöyle) cevap verdi, Bunu terk etmenizde size bir zarar yoktur. Çünkü Allah (c.c.) kıyamet gününe kadar yaratacağı her canlıyı yazmıştır. (takdir etmiştir.) Üzerinde ittifak edilmiştir. Bu iki hadis ve bu manadaki hadisler azil'in cevazına delildir. Hamileliği engelleyen ilaçlarda azil gibidir. (Bölümün numarası 19; Page No. 310)  Üçüncü olarak: Bu uzman Müslüman doktorun hamile kalırsa doğum esnasında ölür demesine gelince sahih değildir. Çünkü ecelin bilinmesi sadece Allah'a (c.c.) has olan ilimlerdendir. Allah Te'âlâ dedi Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: