Kadının âdetliyken mushafa dokunması ve Kur'ân okuması

(Bölümün numarası 4; Page No. 109)  Âdetli kadının Kur'an okuması (2) (3713) no'lu fetva: Soru: Âdetli kadının mushafa dokunması ve okumasının hükmü ve ayrıca camiye / mescide girmesinin hükmü hakkında bize fetva verir misiniz? Âdetli kadının camide oturması caiz midir değil midir?


Cevap: Öncelikle; İlim adamlarının çoğunluğuna göre âdetli kadının mushafa dokunması caiz değildir. Çünkü Allah te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de Amr b. Hazm'a yönelik yazısında şöyle buyurmuştur: Kur'ân'a temiz olandan başkası dokunmasın. Âdetli ve lohusa durumundaki kadının mushafa dokunmadan Kur'ân okumasında ise ilim adamlarının sahip oldukları iki görüşün en sahihine göre herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü Hz. Peygamber'den (s.a.v.) buna engel bir şey sabit olmamıştır.İkinci olarak; Hem âdetli kadının hem de cünüp kimsenin camide / mescidde oturması, orada durup vakit geçirmesi fakihlerin cumhuruna göre caiz değildir. Çünkü Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: Ashab-ı Kirâmın evlerinin kapıları mescide açılmış olduğu halde, Resûlüllah (s.a.v.) geldi ve: "Şu evlerin yönlerini (kapılarını) mescidden çeviriniz" buyurdu. Sonra hanımlarının odasına girdi. Ashap, kendileri hakkında bir ruhsat inmesini umarak bir şey yapmadılar (evlerin kapılarını çevirmediler.) Bir müddet sonra Resulullah (s.a.v) onların yanına tekrar çıktı ve: "Şu evlerin (kapılarını) çeviriniz, çünkü ben, mescidi hayız ve cünüp olanlara helal görmüyorum." buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 110) Bu hadis, âdetli olan kadınla cünüp kimsenin camide / mescidde oturması ve camiden geçmesinin haramlığı konusunda umumidir. Fakat bu hadisi şu ayet tahsis etmiştir: Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ayetin anlamı şöyledir: Ey iman edenler! Sarhoş iken sarhoşluğunuz gidip ayılıncaya kadar namaz yerlerine -yani mescidlere- yaklaşmayın! Cünüpken de cünüplükten yıkanıncaya kadar buralara yaklaşmayın! Mescidlere girişinizin sadece içinden geçip gitmek maksadıyla olması durumu ise müstesnadır. Bu halde herhangi bir sakınca yoktur. Bu konuda âdetli kadın da cünüple aynı hükümdedir. Bu istisnaya delalet eden bir diğer şey de rivayeti Said b. Mansur'un Sünen'inde yer alan ve Cabir b. Abdillah'tan (r.a.) rivayetle gelen şu rivayettir: Biz cünüp olarak mescidden geçerdik de bunda bir sakınca görmezdik. Ayrıca İbn-i Münzir'in rivayet ettiği Zeyd b. Eslem'den gelen şu rivayettir: Resûlullah'ın (s.a.v.) sahabeleri cünüp oldukları halde mecsidde yürürlerdi (yürüyüp geçerlerdi).Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: