Kadınımsı bir erkeğin (Muhannesin) kadınların yanına girmesi

(6167) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: İmam Ahmed Ümmü Seleme'den (r.anha) şöyle dediğini rivayet eder: Resulullah (s.a.v.), onun yanına girdiğinde, yanında bir muhannes (kadınımsı bir erkek) ve bir de kardeşi olan Abdullah b. Ebi Ümeyye vardı. Muhannes dedi ki: Ey Abdullah, Allah size Taif'in fethini nasip ederse (Bölümün numarası 4; Page No. 265) Gaylan'ın kızına sahip çık. Çünkü o, gelirken göbek kıvrımları dörtlü, giderken sekizli gibi görünüyor. Resulullah (s.a.v.) onu duyunca şöyle buyurdu: Bu bir daha senin yanına girmesin. İbni Kesir Tefsiri: Nûr sûresi''Çünkü o, gelirken göbek kıvrımları dörtlü, giderken sekizli gibi görünüyor.'' cümlesinin manası nedir?


Cevap4:Bunun manası şudur:Bu kadın şişman birisi olupbundan dolayı karnında dört kat oluşmuştur.Birinsanonu, gelirken gördüğünde karnında dört kat varmış gibi görür,giderken de arkasından baktığında karnının dört kat gibi olduğunu görür.Yani sağ tarafından dört, sol tarafından da dört kat görülmüş olur.Arkadan bakıldığında bunun toplamı sekiz kat yapar. Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: