Kabirlerden yardım isteyenin arkasında namaz kılmak

Birinci soru, (9336) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir insan, bir caminin imamı olur ve kabirlerden yardım ister ve derse ki: Bu evliyanın kabirleridir, bizimle Allah arasında vasıta olsun diye onlardan yardım istiyoruz. Ben tevhide davet eden bir insan olarak onun arkasından namaz kılmam caiz olur mu?. Nezir, yardım isteme ve tevessül konularında sizden geniş açıklama rica ediyorum. (Bölümün numarası 1; Page No. 119)


Cevap 1: Kabirdeki ölülerden yardım istediği yahut onlar için nezir yaptığı sabit olan kimsenin arkasında namaz kılman sahih olmaz. Çünkü o müşriktir ve müşrikin imameti ve namazı sahih olmaz. Dolayısıyla müslümanın onun arkasında namaz kılması caiz değildir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Yine Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!(65)Hayır! Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: