Kabirlerde bazı sureleri okumak

(Bölümün numarası 2; Page No. 186) Soru 4: Biz kabirlerde defin işleri ile uğraşırken hocalar ve imamlar geliyor, Yasin, Tebareke surelerini, Bakara suresinin son ayetleri ve Ayetu'l-Kürsi'yi, Muavvizeteyn, İhlas ve Fatiha surelerini okuyorlar. Sonra da cemaate Fatiha okutup, ölü için dua ediyorlar. Bunları yapmanın hükmü nedir? Bu konuda Rasulullah (s.a.v.) ve Alimlerin çoğunluğundan bize ulaşan bir bilgi var mıdır, yoksa bunlar bidat midir?


Cevap 4: Bu hoca ve imamların defin esnasında veya daha sonra bazı ayet ve sureleri okumak gibi yaptıkları amellerin hepsi Rasulullah (s.a.v.)'ın sünnetinde aslı olmayan bidatlerdir. Bunlar, Peygamber (s.a.v.)'in ümmeti için meşru kılabileceği şeyler bile olsa bu böyledir. Her müslümanın bunlardan sakınması gerekir. Çünkü bu davranışlar büyük tehlikeler barındırır. Kabirlerdeki akif kulları da rahatsız edebilir. Definden sonra bizim için meşru olan, kabrin başında durup, mefta için istiğfar etmek, onun için Allah'tan sebat dilemektir. Tıpkı Osman bin Affan (r.a.)'ın şu hadiste naklettiği gibi: "Nebi (s.a.v.) ölüyü defnettikten sonra kabrinin başında durur ve şöyle derdi: "Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma isteyin ve (kabirdeki sorgu sırasında cevap verirken) onun için sebat dileyin. Zirâ o, şu an sorguya çekilmektedir." Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Definden sonra kabrin başında durup, "Allahım, filanca kişiyi bağışla ve sorulduğunda onu tesbitet." demek sünnettir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: