Kabirdeki veliyle teberrük amacıyla türbede namaz kılmak

Birinci soru (9686) no'lu fetvadan: Soru 1: Gerçekten veli bile olsa, türbede yatandan hayır umarak türbede namaz kılan kimseyi tekfir etmek caiz midir?


Cevap 1: Kabir olan yerde namaz haram kılınmıştır. Kıldığı namazla o veliye yakın olmayı kastettiyse bu en büyük şirktir. Allah teala şöyle buyurur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: