Kabir ziyaretinin hükmü

(Bölümün numarası 9; Page No. 99)  Kabir ziyaretinin hükmü (Bölümün numarası 9; Page No. 100) (3323) no'lu fetvanın on ikinci sorusu: Soru 12: Kabir ziyaretinin hükmü nedir, caiz midir, yoksa değil midir?


Cevap 12: Alimlerin sahih olan görüşüne göre kadınlar hariç erkekler için kabir ziyareti sünnettir. Kabir ziyareti, Peygamber (s.a.v.) ve ashabının (r.a.) yaptıkları gibi, nasihat, ibret almak, ölümü hatırlamak ve ölülere mağfiret ve rahmet duasında bulunmak içindir. Ölülerden yardım istemek, onlardan faydalanmak ve onlardan şefaat istemek için değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kabirleri ziyaret edin çünkü o size ahreti hatırlatır. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Fakat Peygamber (s.a.v.), kabirleri ziyaret ettikleri zaman ashabına şöyle demelerini öğretmiştir: Mü'min ve müslüman diyarın sakinleri, selam sizin üzerinize olsun, inşeallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Bir başka rivayet şöyledir: Allah, bizden önce gidenlere de, sonrakilere de merhamet etsin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: