Kabir ehline adak ve kurban kesmeyi caiz görme

(Bölümün numarası 1; Page No. 182) Üçüncü soru (1644 ) numaralı fetvadan: Soru 3: Baba, beş vakit namazında ve İslamın beş şartına bağlı birisiyken, mezarlardaki kabir ehline, kabir taşlarının başında kurban kesmeyi ve onlara adak adamayı caiz görüyorsa, oğlunun babasının malından istikbalini kurtaracak miktarda almasına hakkı var mıdır? Baba ölünce onun mirasçısı olur mu olmaz mı?


Cevap 3: Mükellef müslümanlardan her kim, kabir ehline kurban kesilmesi ve adak adanması caizdir inancında olursa, bu inancı onu dinden çıkaracak en büyük şirktir. Bunu yapan kişinin üç gün süreyle tevbesi istenir ve sıkıştırılır. Tevbe eder yoksa öldürülür. Oğlunun geleceğini kurtarmak adına, babanın malından alması sorusu, oğul babanın ölümünden sonra mirasçısı olur mu sorusudur. Bu durum babanın gerçek halini bilmek ve hangi sıfat üzere öldüğünü bilmesiyle ilgilidir. Eğer baba bu itikad üzere ölmüş ve tevbe ettiği bilinmiyorsa oğul mirasçı olamaz. Peygamber (s.a.v.)'ın şu sözü delildir. Kâfir müslümana, müslüman da kâfire varis olmaz. Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v)'e, ailesine ve sahabesine salat ve selam eylesin.


Tags: