Kabir azabından kurtuluş için kitap ve sünnetten zikirler var mıdır?

Üçüncü soru, (8864) no'lu fetvadan: Soru 3: Kabir azabından kurtulma konusunda kitap ve sünnetin işaret ettiği şey nedir? Kabir azabından kurtulmak için, günlük olarak okuyabileceğimiz peygamber'den gelen hadisler yahut dualar var mıdır? Mülk suresinin günlük olarak okunacağına dair Rrsûlüllah'ın (s.a.v.) bir hadisini okudum. Bu sure günde kaç sefer okunur? Okuma vakti ne zamandır? Teşekkür ederim.


Cevap 3: Kabir azabından kurtulma hususunda kitap ve sünnetin işaret ettiği şey, Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmek, haram kıldığı şeyi terk etmek, çok tevbe ve istiğfar yapmak ve faziletli amelleri çok yapmak ve kabir azabından Allah'a çokça sığınmaktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. Peygamber (s.a.v.) namazın arkasından dört şeyden Allah'a sığınır ve bunu emrederdi. Bunlardan bir tanesi de kabir azabıydı. Kabir azabından kurtulmak için Mülk Suresinin okunmasına gelince, buna işaret eden Peygamber'den (s.a.v.) gelen sahih bir hadis bilmiyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: