Kabe’nin kıble yapılmasının hikmeti

Kabe'nin kıble edinilmesinin hikmeti ( 2443) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Müslümanların namaz kılarken Kâbe-i Şerifi kıble edinmelerinin hikmeti nedir?


Cevap 4: Şu açıktır ki; Müslümanın görevi bu emrin ya da yasağın hikmetini anlasın ya da anlamasın, Allah'ın, kulların ancak faydalarına olacak bir şeyi emredeceğine, ancak kendilerine zararlı olan şeyleri haram kılacağına inanarak kendisine emredilen emirlerden gücünün yettiği emirleri yapması, Allah'ın yasakladığı haramların tümünden de kaçınmasıdır. Allah'ın uygulamalarının hepsi kendisinin bildiği bir hikmet üzeredir. Mü'minlerin imanını artırmak için Allah o hikmetlerden dilediğini ortaya çıkarır. Yine hikmetlerinden dilediğini mü'minlerin aynı şekilde Allah'ın emrine karşı inancı artsın diye etkili kılar. Müslümanlar Allah'ın şu emrini ifa etmek için Kabeyi kıble edinmişlerdir. (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa çevirin. (Bölümün numarası 6; Page No. 316) Belki Allah'ın onlara bunu emretmesindeki hikmetlerden birisi de Kâbe'nin ataları İbrahim (a.s.)'ın kıblesi olmasıdır. Aynı şekilde anılan ayetin nüzul sebebinde Peygamberimizin (s.a.v.) namazda Beyt'il Makdis yerine Kabeye yönelmekle emrolunmayı arzu etmesi (ifade edilmiştir.) Nitekim Allah böyle de emretti. Bu belki Yahudilerin kıblesine yönelerek onlara uygun bir davranış sergilendiği şeklindeki delillerini bitirmek için, belki de başka bir illetten dolayıdır. (Gerçek) bilgi Allah katındadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: