Kabe’nin inşası

(Bölümün numarası 6; Page No. 313)  Kıble (Bölümün numarası 6; Page No. 314)  Kabe’nin inşası. Dördüncü ve beşinci soru, (3056) no'lu fetvadan: Soru 4 ve 5: Müslümanlara göre Kâbe'nin önemi ve konumu nedir?. Kabe niçin inşa edildi, Kabeyi kim inşa etti, Kabe bugün orjinal şekli üzere midir?.


Cevap 4, 5: El-Kâbetü'l-Müşerrefe müslümanların her defasında kendisine yönelmek suretiyle Allah sübhanehunun şu emrini yerine getirmek üzere namazlarını eda ettikleri kıplesidir: (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa çevirin. Ayet. Allah (c.c.)'ın şu emrini ifa etmek üzere (müslümanların) etrafında tavaf yaparak hac ve umre görevlerini ifa ettikleri yerdir: o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler. Allah Sübhanehünun Peygamberi Muhammed (s.a.v.)'in diliyle meşru kıldığı emre tabii olarak (hac ve umre görevini ifa etmek üzere tavaf ettikleri yerdir). Kâbeyi Allah'ın dostu İbrahim ve oğlu İsmail (a.s.) inşa etmişlerdir. Allah Te'âlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Bundan sonra Kâbenin yapısı defalarca yenilenmiştir. (Bölümün numarası 6; Page No. 315) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: