Kız ve erkek çocuğun idrarının hükmü

(2536) no'lu fetva: Soru: Yetişkin bir erkeğim ve küçük çocuklarım var. Küçük çocuklar bilindiği üzere idrarlarını kaçırmaktalar. Özellikle küçük yaştaki bu çocukların idrarı anne veya babalarına da bulaşabilmektedir. Mesela ben hac veya umre yapmak istiyorum. Ama ihramdan başka bir şeyim yok. Bu ihrama da küçük yaştaki çocuğun idrarından bir şeyler bulaşmış. Bunun hükmü nedir?. İdrarın necis olduğu malum. Ama öyle bir vakitte, ihramlı olduğum bir halde ihramı yıkamamın imkanı yok. Özellikle de çocuğun annesi çoğu kez çocuğun idrarına maruz kalmakta. Mesela dediğim gibi hacda iken ihramı yıkamak zor olmaktadır. Ne yapmak gerekmektedir? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın..


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Erkek ve kız çocuğun idrarının hükmünün ne olduğuna delalet eden bir rivayet sünnette şöyle yer almaktadır: Ümmü Kays bint-i Muhsan'la ilgili rivayete göre; Ümmü Kays, henüz yiyecek yemeye başlamamış küçük bir oğlu ile birlikte Resûlullah'a (s.a.v.) geldi ve çocuk Hz. Peygamber'in elbisesine idrarını yaptı. Hz. Peygamber de su isteyip elbisesinin üzerine serpti, elbiseyi yıkamadı. (Bölümün numarası 5; Page No. 405)  Bu hadisi cemaat (Kütüb-i Sitte sahipleri) rivayet etmiştir. Hz. Ali b. Ebî Talib'den (r.a.) rivayete göre Resulullah ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: Süt emme çağındaki erkek çocuğunun idrarı (bulaşan elbiseye) su serpilir ve kız çocuğunun idrarı (bulaşan elbise) yıkanır. Katâde şöyle demiştir: "Bu şekildeki uygulama hem erkek ve hem de kız çocuğunun yemek yemeğe başlamadığı dönem için geçerlidir. Yiyecek yemeğe başladıklarında idrarlarının bulaştığı elbise yıkanır." Bunu Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiş ve "hasen bir hadistir" demiştir. Buna göre ikiniz de idrarın bulaşmış olduğu şeyi, yemekle beslenen erkek veya kız çocuğunun idrarını yıkamalısınız. Erkek çocuğu yiyecekle beslenmeye başlamamışsa, idrar bulaşan elbiseye su serpilmesi yeterlidir. Yıkamaya da suyunu sıkmaya da gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde ihram elbisesi de kız çocuğunun idrarından ve yiyecekle beslenmeye başlamış erkek çocuğun idrarından ötürü yıkanır. Yiyecekle beslenmeye başlamamış erkek çocuğun idrarından ötürü ise su serpilir. Yanında ihram elbisesinden başka bir şey bulunmuyorsa, yiyecekle beslenmeyen erkek çocuğun idrarı bulaştığı takdirde su serpebilirsin; kız çocuğunun ve yiyecekle beslenen erkek çocuğunun idrarı bulaştığı takdirde ise hanımından başka hiç kimsenin avretini görmeyeceği bir yerde ihram elbiseni yıkayabilirsin. (Bölümün numarası 5; Page No. 406) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: