Kıyametin kopmasını ancak Allah bilir

(Bölümün numarası 2; Page No. 181)  Kıyametin kopmasını ancak Allah bilir. İkinci soru, (7350) no'lu fetvadan: Soru 2: Bazı âlimlerimizden şöyle duyduk: Hadiste gelen bir haberde şöyle diyor: Ondört asır sonra bir süre geçince kıyamet kopacak. Bu haber sahih midir? Zira ondört asır geçmiştir, bu bir süreden maksat nedir?


Cevap 2: Kıyametin kopması vaktinin sınırını ancak Allah Te'âlâ bilir. Sahih hadislerde, soruda zikredilen ve kendisine nisbet ettiğiniz şeyin sıhhatine delalet eden bir şey yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: