"Kıyamet kopacağı zamana yakın fitneler gecenin karanlık parçası gibidir." hadisi

(Bölümün numarası 2; Page No. 311)  Fitneler (Bölümün numarası 2; Page No. 312) (10511) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Ben bir hadisi ve sıhhat derecesini size soruyorum. Hasan-i Basri -Allah ondan razı olsun- diyor ki: Peygamberimizin şöyle dediği bana ulaştı, peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. Orada kişinin kalbi bedeni gibi ölür. Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kafir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." Eğer bu hadis sahihse, kişiyi dinden çıkarıp kafir yapan ameller nedir? Bu fitneden nasıl çıkılır? Bize bu konuda fetva verin. Allah size en hayırlı mukafatı versin.


Cevap 2 : Müslim Sahihi'nde ve Tirmizî Sünen'inde Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Salih amel işleyin, zira, kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kafir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." Tirmizî bu hadis hasen ve sahihtir, dedi. Alimler bu hadisi fitne konusunda zikretti, bunlar ümmet içinde meydana gelecek ihtilaf, karışıklık, ölümler, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığı şeyi helal sayma . Hadiste: (Bölümün numarası 2; Page No. 313)  Mü'min olarak sabahlar, kafir olarak gecelerler. geçen sözden şu söze kadar Dünyalık karşılığı dinini satıyor. maksat: Bu tefsir Hasan-i Basri'nin Allah ondan razı olsun izahıdır: Tirmiz'î de şöyle diyor: Kişi sabaha çıktığında, kardeşinin kanını, namusunu, malını dokunulmaz bilir, akşam olduğunda da kanını, namusunu, malını helal görür, başka birisi de akşama çıktığında kardeşinin kanını, namusunu, malını dokunulmaz bilir, sabaha çıktığın da onu helal görür, bu fitnelerden çıkmanın yolu, Allah'a sığınmakla, bütün gruplardan ve tartışmalardan uzak durmakla olur. Böyle zamanlarda evinde oturmakla, koyunlar varsa başka bir yere gidip koyunlarını otlatmaya gitmesi, eğer ekinleri varsa ziraat yapması gerekir. Buhârî'nin kendi senediyle Ebi Said el Hudrî (r.a.)'den rivayet ettiği hadiste, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kişinin en hayırlı malının peşine takılıp dağ geçitlerini ve yağmur düşen yerleri takip edeceği koyunu olacağı zaman yakındır. Böylece dinini fitnelerden kaçırmış olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: