Kıyamet gününde sağır ve dilsizin hesaba çekilmesi

Beşinci soru, (6167) no'lu fetvadan: Soru 5: Müslüman, kitâbi yahut kafir olsun kıyamet gününde sağır ve dilsiz hesaba çekilecek mi?.


Cevap 5: Evet, hesaba çekilecek. Çünkü kendine verilen diğer duyularla anlama gücü ve kendine verilen akılla anlama gücü oranında mükelleftir. Bunda anlaşılmayacak bir durum yoktur. İçinde bulunduğumuz asırda, eğitim ve öğretimde onları yetiştirmek üzere birçok sağır ve dilsizler okulu açılmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: